ASSOCIATIONS

 

Goldmann & Partners is a member of:

• Assolombarda – www.assolombarda.it

• Aspen Institute Italia – www.aspeninstitute.it

• GBC Italia – http://www.gbcitalia.org

• INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura)  www.bioarchitettura.it

• INARCH (Istituto Nazionale di Architettura) – www.inarch.it

• The European House (Ambrosetti) – www.ambrosetti.eu